Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin

 

De gemeente Noordwijk is verdeeld in 12 wijken. Het Zeedorp kent 4 wijken, waarvan Groot Dobbelmannduin er één is. De wijk wordt begrensd door de Huis ter Duinstraat (even nummers), De Prins Hendrikweg en de Oude Zeeweg (even nummers vanaf de Begraafplaats).

De wijkvereniging Groot Dobbelmannduin is opgericht in 2010 en telt momenteel ruim 100 leden (huishoudens).

De vereniging kent activiteiten, een drietal commissies en een bestuur. Hoofddoelstelling van de vereniging is te bevorderen dat bewoners GrootDobbelmannduin een fijne, rustieke en veilige wijk vinden om in te wonen. In contacten met derden ziet de vereniging zichzelf niet zozeer als belangenbehartiger of belangenvertegenwoordiger. Zeker in een wijk als de onze kunnen belangen verschillend beoordeeld of ervaren worden. Bewoners zijn daarbij in het algemeen goed in staat om voor zichzelf op te komen. Om bewoners die eigen belangenbehartiging ook in praktijk te kunnen laten brengen ziet de vereniging een adequate informatie-uitwisseling tussen bewoners en met name de Gemeente als één van haar belangrijkste taken.

Beleid

De Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin heeft de volgende aandachtspunten in haar beleidsplan opgenomen:

  • Veiligheid
  • Infrastructuur
  • Communicatie
  • Bijzondere objecten en wijkkenmerken
  • Sociale elementen: gezelligheid, cohesie en zorg

Veiligheid

Wonen en veiligheid hebben veel met elkaar te maken. Daarom wordt ook hier aan dit onderwerp even wat specifiekere aandacht besteed. De oorsprong van wijkverenigingen ligt niet onbegrijpelijk vaak in de wens van bewoners van een betere bescherming. Samen ben je sterk. Individuele maatregelen als verlichting en goede sloten zijn belangrijk. Belangrijker wellicht is echter de bescherming van vele goedwillende ogen. Ogen die weten wie in de wijk thuishoort en wie niet. Die weten wanneer buren op vakantie zijn. Die weten welke kinderen waar wonen. Maar vooral ook ogen die bereid zijn actie te nemen als ze wat ongewoons constateren. Wij hebben de indruk dat die ogen in onze wijk er volop zijn. Met elkaar is het onze opdracht dat zo te houden.

Financiering

De financiering van de activiteiten van de vereniging gebeurt middels contributies, een jaarlijkse bijdrage van de gemeente en subsidies (bijv. van het Oranjefonds voor de burendag). Voor evenementen wordt zo nodig een individuele bijdrage aan de deelnemers gevraagd.

Lid worden?

Dat kan! De contributie bedraagt € 10,- per kalenderjaar per adres en kan worden voldaan op rekening NL83 RABO 0157 7762 39 van de vereniging. Contributies mogen in één betaling ook voor meerdere jaren tegelijk worden voldaan. Restitutie vindt in het algemeen niet plaats. Zie voor het downloaden van een aanvraagformulier voor het lidmaatschap onder de rubriek “Leden” op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot Dobbelmannduin op de kaart