Wijkgeschiedenis

 

In het verre verleden waren er slechts twee verbindingswegen (paden) van “Binnen” naar “Zee”. De “Oude Zeeweg” en het “Dieffpat/Dompad”, die beide eindigden bij de duinrand en als voetpad verder gingen. Toen omstreeks de 13e eeuw de binnenduinen werden afgezand en de Breloftakkers als bouw en weideland (het huidige “Middengebied”) in gebruik waren genomen ontstond een derde weg (pad) de “Nieuwe Zeeweg” als aanduiding dat deze weg jonger is dan de “Oude Zeeweg”.

De ontwikkeling van “Noordwijk Zee” van vissersdorp tot mondaine badplaats vond plaats in de laatste decennia van de 19e eeuw. Hierin werd een belangrijke stap gezet door de oprichting van “Maatschappij De Toekomst” (1883) die tot doelstelling had het zeedorp planmatig te ontwikkelen. Er zou een villadorp aan de zuidkant tot stand worden gebracht met het badhotel Huis ter Duin (1885) als belangrijkste icoon. Voor de ontsluiting van de badplaats was uiteraard de komst van de stoomtramlijn in 1885 cruciaal. Hiertoe werden de Nieuwe Zeeweg en de Huis ter Duinstraat door de Maatschappij geschikt gemaakt. De Prins Hendrikweg werd tezelfdertijd als verbinding tussen Nieuwe en Oude Zeeweg aangelegd. Daarbij werd de Oude Zeeweg vanuit de duinrand doorgetrokken naar Huis ter Duin.

Aan dit stratenplan werden in 1908 door Maatschappij in aansluiting op het villadorp “De Zuid” de Oude Zeeweg, de Emmaweg, de Katenblankweg, de Pieternelweg en de Van Hardenbroekweg aangelegd en geschikt gemaakt de bouw van villa’s. De Watertoren, het icoon van onze wijk, stamt uit 1917.

In 1896 was de familie Dobbelmann in het bezit gekomen van de villa Stirum aan de Prins Hendrikweg. Het duin achter de villa was bij de oorspronkelijke aankoop in 1896 inbegrepen. Na het overlijden van haar man in 1901 vergrootte mevrouw Dobbelmann haar grondbezit tot een fors geheel dat bij haar overlijden in 1932 door haar aan de gemeente werd geschonken. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebied ten goede zou komen aan de bevolking van Noordwijk. Het is en blijft de vraag of de bebouwing met luxe villa’s wel helemaal recht deed aan deze voorwaarde. Het waren vooral lokale ondernemers die een stukje grond van de gemeente kochten en er een huis op lieten bouwen. De gemeenteraad koos in 1961 voor één naam voor het wegenstelsel in het door de schenking verkregen duingebied te handhaven om de eenheid van dit duingebied te handhaven.

De Wijkvereniging heeft een aardige brochure gemaakt om nieuwe (en bestaande) bewoners wat over Groot Dobbelmannduin en haar achtergronden te vertellen. Deze kan digitaal of in hard copy aangevraagd worden via info@grootdobbelmannduin.nl.