Kick-off HartveiligWonen 3 april Trefpunt om 19.30u

21 maart 2018 Nieuws

HartveiligWonen is een pracht-project dat draait om zorgen voor elkaar op die momenten dat het aankomt op seconden. Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven vergroot. De gemeente Noordwijk heeft besloten het project HartveiligWonen te starten om zo op zoek te gaan naar inwoners die zich willen aanmelden als burgerhulpverlener, en AED’s (automatische externe defibrillators) die beschikbaar gesteld kunnen worden. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om bij de kick-off van dit project aanwezig te zijn.
Wanneer? Dinsdag 3 april 2018, 19:30 uur – 21:30 uur
Waar? ’T Trefpunt, Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk
Voor wie? Iedereen die woont of werkt in de gemeente Noordwijk
Hoe werkt HartveiligWonen? Bij een hartstilstand krijgen beschikbare vrijwilligers in een straal van duizend meter rondom de calamiteit bericht. Gealarmeerde vrijwilligers worden gevraagd te reageren op de oproep. Zijn er meer dan vier vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, dan wordt de vijfde persoon die zich meldt automatisch aangegeven dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat er teveel mensen rondom het slachtoffer staan.
Vrijwilligers gezocht!  oor u op te geven als vrijwilliger draagt u bij aan de veiligheid en gezondheid van uzelf en uw omgeving. Iedereen die woont en/of werkt in gemeente Noordwijk kan zich opgeven als vrijwilliger. Een aantal zaken zijn hierbij belangrijk:
– u heeft een erkende reanimatie/AED-training gevolgd of u bent bereid deze te volgen
– u bent in het bezit van een smartphone of een mobiele telefoon waarmee u sms-berichten kunt ontvangen en verzenden
-u bent gezond en kunt zich gedurende korte tijd flink inspannen.
AED’s gezocht! De gemeente is ook op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld. Deze AED’s kunnen dan bij een calamiteit binnen HartveiligWonen ingezet worden. Tijdens de startbijeenkomst zal hierover meer informatie gegeven worden.U bent van harte welkom om de startbijeenkomst bijeenkomst bij te wonen, ook wanneer u zich nog niet als vrijwilliger heeft aangemeld. Bij vragen kunt u contact opnemen via info@hartveiligwonen.nl of 088-6254200.

Geef een reactie