Algemene Ledenvergadering 6 maart 2019

12 maart 2019 Nieuws

Op 6 maart 2019 hielden wij onze Algemene Ledenvergadering in hotel Astoria. Natuurlijk werden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken. Het gaat heel goed met de vereniging en de wijk. Het aantal leden is toegenomen tot ruim 50% van het aantal adressen. Voor een wijkvereniging is dat buitengewoon hoog. Dit is een teken van vitaliteit en verbondenheid in de wijk. Het bestuur werd gedechargeerd en de begroting 2019 vastgesteld. Contacten met de gemeente zouden beter kunnen. Er is zorg over de verkeersveiligheid met name wat betreft het overzicht op de kruispunten vanuit de wijk met de Huis ter Duinstraat/Nieuwe Zeeweg. De gemeente heeft begrip maar geen actie. Eenzelfde constatering kan worden gemaakt met betrekking tot de andere overlegpunten zoals de groenvoorziening, locatie en inrichting van een centraal pleintje en de opslag voor spulletjes van de vereniging.

Geef een reactie